HĐND huyện Hoằng Hóa tổ chức kỳ họp thứ nhất, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026: Bầu các chức danh HĐND, UBND huyện.

Đăng lúc: 14:00:00 26/06/2021 (GMT+7)

Sáng 25/6/2021, tại trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện Hoằng Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện theo thẩm quyền.

 Đến dự có đồng chí đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hoằng Hóa. Phía huyện có các đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các phòng ban ngành cấp huyện, Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND 37 xã, thị trấn.
Ảnh 1. Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.png
Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện Hoằng Hóa đã báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Hoằng Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Cử tri trong huyện đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh và 39 đại biểu HĐND huyện và 927 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI được báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, đã có 164.076 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%. Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao và cao hơn trung bình của cả tỉnh. Cử tri đã bầu đủ 39 đại biểu HĐND huyện khóa XXI, bảo đảm cơ cấu, thành phần, trong đó người trúng cử cao nhất đạt 95,72%, thấp nhất đạt 51,77%.
Ảnh 2.  Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.png
Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị
Ảnh 3.png
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chúc mừng các đại biểu trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và đề nghị các đại biểu HĐND huyện khóa XXI hãy nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong huyện, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn, đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, vì sự phát triển đi lên của huyện nhà, phấn đấu đưa quê hương Hoằng Hóa trở thành huyện trong tốp dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030.
Ảnh 4. Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026..JPG
Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tại kỳ họp, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các trưởng, phó ban của HĐND huyện; các chức danh của UBND huyện, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện. Theo đó, 100% các đại biểu bỏ phiếu tán thành bầu đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XX tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Lê Huy Lượng, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI. Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Lê Hồng Quang, Lê Văn Phúc, Hoàng Ngọc Dự tái cử Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong chương trình làm việc, HĐND huyện đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với cử tri trước đó; thông qua các nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐND./.
*) Một số hình ảnh kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 20221-2026.
Ảnh 5. Ảnh 2. Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định những đại biểu trúng vào HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.png
 Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định những đại biểu trúng vào HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh 6.png
 
Ảnh 7. Đồng chí Đoàn THị Hải - Phso Bí thư Thường trực Huyện ủy trao quyết định những đại biểu trúng vào HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.png
 Đồng chí Đoàn THị Hải - Phso Bí thư Thường trực Huyện ủy trao quyết định những đại biểu trúng vào HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh 8.png 
Ảnh 9. Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - PBT, Chủ tịch UBND huyện trao quyết định những đại biểu trúng vào HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.png
Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - PBT, Chủ tịch UBND huyện trao quyết định những đại biểu trúng vào HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh 10.png

Ảnh 11.png

Ảnh 12.png

Ảnh 13.png

Ảnh 14.png

Ảnh 15.png
Thế Khải – Trung tâm VHTTTT&DL