Hoằng Trạch là xã thuộc vùng Đông Nam huyện Hoằng Hóa, phía bắc giáp Hoằng Thành, phía Tây giáp xã Hoằng Đại, phía Đông giáp xã Hoằng Châu, phía Nam giáp xã Hoằng Tân và Sông Mã.
Dân số khi chia xã là 637 hộ với 3892 nhân khẩu, hiện nay số hộ trên địa bàn xã là 1264 hộ, số khẩu là 4685 khẩu.
Địa bàn hành chính xã được phân chia thành 8 thôn theo số thứ tự từ 1đến 8, vận giữ nguyên 5 làng truyền thống. Theo lịch sử của các làng toàn xã có 61 dòng họ, các tên của làng được thay đổi nhiều lần như: làng Đồng Lạc trước có tên là Cao Đăng Thượng sau đổi thành Đồng Bình và hiện nay là Đồng Lạc ; làng Xuân Tiến  trước đây có tên gọi là Nông Trang Quán, xóm Bái Côi, làng Xuân Nông và hiện nay là làng Xuân Tiến; làng An Hảo trước đây có tên là Hồ Mí, Yên Mỹ và hiện nay là làng An Hảo; làng Hàm Ninh trước đây có tên là Hồ Tó, Yên Phó, yên Phú và hiện nay là làng Hàm Ninh; duy chỉ có làng Hà Đồ được gọi tên từ trước đến nay.
Địa bàn dân cư của các làng được phân bố theo địa hình đất đai nên không liền kề nhau, có làng cách xa nhau hàng Km như làng Hàm Ninh, làng Xuân Tiến.
Là xã vùng Đông Nam cách xa trung tâm huyện lỵ, đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ không có, chỉ có một con đường huyện lộ đi từ trung tâm huyện đến các xã Đông Nam.
Trung tâm xã có một chợ có nguồn gốc từ xa xưa được đặt tên là chợ Mới Lam nay gọi là Chợ Mới.