Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Lý
  Ngày sinh: 20/10/1980
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn An Hảo, Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy xã – Chủ Tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Trọng Phẩm
  Ngày sinh: 10/08/1982
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn Đồng Lạc,Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó CT HĐND xã