Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Hoàng Huy Hợp
  Ngày sinh: 02/10/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn Xuân Tiến, Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Phó BT Đảng ủy xã – Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Lê Văn Sỹ
  Ngày sinh: 05/07/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hà Đồ Xã Hoằng Trạch Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó CT UBND xã