Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Văn Lâm
  Ngày sinh: 17/03/1988
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn Hà Đồ, Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư đoàn thanh niên
  Họ và Tên: Nguyễn Xuân Vinh
  Ngày sinh: 02/12/1978
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch MTTQ xã
  Họ và Tên: Nguyễn Xuân Khoa
  Ngày sinh: 06/06/1966
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn An Hảo, Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Trung cấp
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Nông dân xã
  Họ và Tên: Đỗ Thị Hoa
  Ngày sinh: 14/01/1987
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn An Hảo,Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội LHPN xã
  Họ và Tên: Lê Văn Nam
  Ngày sinh: 20/01/1979
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn Xuân Tiến, Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Trung cấp quân sự
  Chức vụ : Chủ tịch Hội CCB
  Họ và Tên: Nguyễn Lê Thọ
  Ngày sinh: 15/11/1986
  Quê quán: Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nghĩa lập , Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại hoc Cảnh sát nhân dân
  Chức vụ : Trưởng công an xã
  Họ và Tên: Lê Mai Hùng
  Ngày sinh: 21/01/1967
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Đồng Lạc,xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chỉ huy trưởng quân sự xã