Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Lý
  Ngày sinh: 20/10/1980
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn An Hảo, Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy xã – Chủ Tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Hoàng Huy Hợp
  Ngày sinh: 02/10/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn Xuân Tiến, Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Phó BT Đảng ủy xã – Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Lê Văn Lâm
  Ngày sinh: 17/03/1988
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Thường trú: Thôn Hà Đồ, Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó BTTT Đảng ủy xã