Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệp kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 09:58:17 13/05/2021 (GMT+7)

 
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những ngày  này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, bài bản và chặt chẽ, đúng luật, sẵn sàng cho ngày bầu cử, gắn với tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không bị động, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.
2.jpg

3.jpg
 
Hiện nay Uỷ ban bầu cử (UBBC) 37 xã, thị trấn đang chuẩn bị các địa điểm và bố trí phòng bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn, phố, trường học và 1 số khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà dân, đảm bảo có không gian rộng rãi, thoáng mát, trang trí khánh tiết đảm bảo đúng quy định… để cử tri tham gia bầu cử, đồng thời các xã, thị trấn cũng in xong thẻ cử tri và đang bắt đầu phát xuống các tổ bầu cử, để gần ngày bầu cử sẽ gửi đến các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
4. xã Hoằng Phụ đã in xong thẻ cử tri theo quy định.jpg

5.jpg
 
 
Bên cạnh đó, các loại con dấu phục vụ bầu cử  đã được chuẩn bị đầy đủ, gồm: 1 con dấu UBBC cấp huyện 37 con dấu UBBC cấp xã thị trấn, 8 con dấu Ban bầu cử cấp huyện, 237 con dấu Ban bầu cử cấp xã thị trấn, 243 con dấu Tổ bầu cử, 243 con dấu “đã bỏ phiếu”, các loại con dấu đều được khắc mới, đảm bảo theo quy định; các địa phương hiện cũng đã chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ phục vụ cử tri già yếu, người đau ốm, bệnh nặng...
6. Cán bộ văn hóa xã Hoằng Đông đang trang trí hòm phiếu.jpg
 Cán bộ văn hóa xã Hoằng Đông đang trang trí hòm phiếu
7. xã Hoằng Phụ đã chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ.jpg
xã Hoằng Phụ đã chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ
Công tác tuyên truyền được tập trung cao, đặc biệt là trang trí trực quan được quan tâm tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền về bầu cử, đảm bảo mọi người dân đều được thông tin về cuộc bầu cử, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  Huyện chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự ngay từ những ngày đầu triển khai cuộc bầu cử; chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án đảm bảo trong quá trình diễn ra bầu cử như: về phòng chống cháy nổ, nguồn điện, phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử. Hiện nay, tại nhiều địa phương đã mua sẵn nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang y tế để phòng dịch, đảm bảo an toàn cho cử tri, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đi bỏ phiếu./.
Phương Trang – Trung tâm VHTTTT&DL