Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 10:12:43 12/06/2018 (GMT+7)

Hoằng Trạch quyết tâm xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

    

           Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng NTM với phương châm nhân dân là chủ thể. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ; sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  chính trị xã hội triển khai, tổ chức động viên nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM được  các tầng lớp nhân dân trong xã đồng thuận, ủng hộ  tạo sự thống nhất cao; phát huy dân chủ, đoàn kết, nổ lực, vượt qua khó khăn, tập trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng NTM. Nhiều phong trào thi đua sổi nổi trong các tầng lớp nhân dân, như đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, luôn chuyển biến tích cực đúng hướng, tăng dần tỷ trọng trong lĩnh vực ngành nghề, tiểu thủ công nghịêp dịch vụ thương mại, giảm dần tỷ trọng trong lĩnh vực nông nghịêp; văn hoá xã hội duy trì và phát triển; quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định, nhiệm vụ xây dựng NTM có nhiều chuyển biến rõ nét; các nghành, đoàn thể, các cơ quan, các đơn vị, cụm dân cư, từng hộ dân và các tập thể, cá nhân cùng với sự quan tâm, ủng hộ của con em xa quê hương đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền tổ quốc luôn hướng về quê hương, chung sức, chung tay xây dựng nông thôn mới bằng cả trí tuệ, tinh thần, vật chất, hiến của, hiến công, hiến đất cho đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nội thôn, nội đồng, xây dựng khuôn viên sân thể thao và nhà văn hoá thôn, các cơ sở vật chất văn hoá...v/v; Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trong xã như đường giao thông, trường, trạm, khu trung tâm văn hoá xã...vv phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và xây dựng đạt các tiêu chí trong xây dựng  nông thôn mới... với tổng đầu tư khoảng gần 50 tỷ đồng; cho đến nay, địa phương chúng ta được cấp trên đánh giá và công nhận đạt 16/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia. . Tuy nhiên bên cạnh những tiêu chí đã đạt được địa phương chúng ta còn 3/19 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí số 5 về trường chuẩn quốc gia, tiêu chí số 6 về cơ sở  vật chất văn hoá, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn; một số tiêu chí đã được công nhận nhưng thiếu bền vững như tiêu chí số 2 về giao thông, số 9 về nhà ở dân cư, 10 về thu nhập, số 11 về hộ nghèo, số 13 về tổ chức sản xuất, số 15 về người tham gia bảo hiểm y tế, số 17 về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm và số 19 về an ninh trật tự.Trong thời gian còn lại của năm 2018 cấp uỷ, chính quyền tiếp tục chỉ đạo, rà soát, phân công thành viên BCĐ xây dựng NTM xã chỉ đạo cùng với các ngành, đoàn thể, các đơn vị thôn huy động mọi nguồn lực triển khai, tổ chức động viên nhân dân thực hiện xây dựng và đề nghị công nhận đạt tiêu chí số 5, số 6 và số 7; Rà soát, xây dựng, bổ sung, củng cố một số tiêu chí đảm bảo bền vững như tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi mô hình, hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, phát triển các loại hình kinh doanh, DVTM, nâng cao thu nhập người dân; các thôn tuyên truyền, động viên nhân dân xây dựng chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, nhà ở dân cư; Trồng hoa ven đường giao thông, tôn tạo nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn đã xuống cấp, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, định kỳ hàng tháng tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang hành lang giao thông và xử lý  các tụ điểm rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư; nâng cấp, xây dựng  các hạng mục khuôn viên sân thể thao, trồng hoa, cây cảnh và nhà văn hoá thôn, bổ sung các thiết chế văn hoá phục vụ cho nhân dân sinh hoạt và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân; Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát giác, tố giác tội phạm, đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư đạt chuẩn về an ninh trật tự và khu dân cư an toàn làm chủ; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện...vv tạo lên khí thế, thi đua sôi nổi các phong trào trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm, phấn đấu xây dựng và hoàn thành 19 tiêu  chí trong xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh trong XDNTM

          Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm đề ra. cấp uỷ, chính quyền, MTTQ , BCĐ xây dựng nông thôn mới xã phát động đến các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những kết quả đạt được trong những năm qua; dân chủ, Đoàn kết, khắc phục khó khăn, chung sức, chung tay, huy động mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM và đề nghị cấp trên đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.