Nông thôn mới khởi nguồn cuộc sống mới

Đăng lúc: 14:45:00 12/10/2018 (GMT+7)

Hoằng Trạch quyết tâm xây dựng xã đạt nông thôn mới năm 2018

Từ một xã thuần nông, kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, lao động phần lớn là lao động nông nghiệp, lao động thủ công, cơ giới hóa nông nghiệp chưa đồng bộ. Đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Là xã có điểm xuất phát thấp, nguồn thu ngân sách xã hạn hẹp, từ tình hình thực tế của xã, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Với vai trò, trách nhiệm, Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ xã xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện đã có nhiều cố gắng trong  việc chỉ đạo, động viên, tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp kịp thời cho việc triển khai, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã và đạt nhiều kết quả. Đến tháng 12/2017 xã đã đạt 16/19 tiêu chí, với sự quyết liệt, tập trung chỉ đạo của địa phương đến tháng 7/2018 xã Hoằng Trạch được công nhận thêm 3 tiêu chí và đã hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia, lập hồ sơ báo cáo tỉnh phê duyệt, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Đây là một trong sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Sau nhiều năm thực hiện, đến nay kinh tế của xã Hoằng Trạch đã có bước phát triển rõ nét, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Các tuyến đường trục liên thôn, nội thôn và các tuyến đường chính nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải, tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia. Xã đã có bưu điện, nhà văn hóa đa năng, khu thể thao trung tâm xã và 8 nhà văn hóa, khu trung tâm văn hóa thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế cho địa phương, Đảng bộ và chính quyền xã Hoằng Trạch chỉ đạo tiếp tục duy trì và phát triển ngành nghề Tiểu thủ công nghiệp và phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, thương mại tại địa phương. UBND xã phối hợp với các đoàn thể, hội phụ nữ xã... đấu mới với các Công ty thu mua sản phẩm để khôi phục một số nghề trước đây và đưa nghề mới vào địa phương đã được đào tạo nghề như: mây tre đan, đan ghế nhựa, mây giang xiên... và khuyến khích tạo điều kiện cho tập thể, cá nhân du nhập nghề mới vào địa phương. Đồng thời cũng thực hiện việc rà soát quy hoạch phát triển các mô hình chuyển vùng lúa sâu trũng không cho năng xuất chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, vùng bị hạn, khó canh tác chuyển sang mô hình trồng cây ăn quả, cây công nghiệp hàng năm có hiệu quả, sản lượng, nâng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập kinh tế hộ, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. 

Với những chủ trương, chính sách của địa phương trong thời gian sắp tới kinh tế xã Hoằng Trạch sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân sẽ ngày càng ấm no hạnh phúc.