Đảng bộ xã Hoằng Trạch sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội

Đăng lúc: 07:35:01 29/06/2018 (GMT+7)

Ngày 15 tháng 6 năm 2018 Đảng bộ xã Hoằng Trạch tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội khóa XXX nhiệm kỳ 2015-2020 và sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

        Ngày 15/6/2018 tại nhà văn hóa đa năng công sở xã, BCH đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên để: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nữa nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ trọng tâm nữa nhiệm kỳ còn lại. Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

        Dưới sự chủ trì của Đồng chí Lê Hữu Thắm - Bí thư Đảng bộ xã, hội nghị đã tổ chức lễ trao huy hiệu cho các đồng chí 50,45,40,30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lê Hữu Thắm-BTĐU và đồng chí Hoàng Huy Hợp-PBTĐU-CTUBND xã

 trao huy hiệu cho các đồng chí ĐV.

 

        Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nữa nhiệm kỳ qua  trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song không ít những khó khăn cản trở. Nhưng với sự nổ lực phấn đấu của toàn đảng bộ và nhân dân đã giành được những kết quả nhất định. Kinh tế phát triển, VHXH có bước phát triển mới, QP-AN được tăng cường. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, 18/22 chỉ tiêu NQ đại hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Nữa nhiệm kỳ còn lại đã nêu rõ mục tiêu của NQ là xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, với điều chỉnh một số chỉ tiêu NQ đại hội đó là: Tổng sản lượng LT cây có hạt; điều chỉnh tổng đàn GSGC; điều chỉnh hộ kinh doanh cá thể; điều chỉnh số doanh nghiệp; điều chỉnh thôn đạt chuẩn NTM; Điều chỉnh tỷ lệ hộ nghèo...

        Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 nêu. Chỉ đạo việc thực hiện 6 tháng đầu năm đó là: vui tết, đón xuân Mậu Tuất, chỉ đạo việc sản xuất nông nghiệp, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp. Chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: phát triển kinh tế, chăn nuôi, TTCN. Chỉ đạo đẩy nhanh các tiến độ xây dựng NTM. VHXH được quan tâm duy trì và phát triển các câu lạc bộ VHVN-TDTT, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời. Các nhà trường đã hoàn thành năm học 2017-2018, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm, đã hoàn thành việc tuyển chọn và đưa công dân lên đường nhập ngũ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường.

        Tại hội nghị đồng chí Bí thư đảng ủy quán triệt những nội dung Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện như: Quy định số 124- QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 23- CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

                   Đồng chí Lê Hữu Thắm - BTĐU quán triệt một số nội dung tại HN

        Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hữu Thắm- Bí thư đảng bộ, các đồng chí đảng viên tham gia hội nghị đã tập trung thảo luận vào dự thảo báo cáo sơ kết nữa nhiệm kỳ đại hội, đặc biệt là nhiệm vụ nữa nhiệm kỳ còn lại với các chỉ tiêu điều chỉnh NQĐH; tham gia vào báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm bổ sung và cho ý kiến và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn phải nổ lực phấn đấu và đề ra các giải pháp thực hiện để 6 tháng cuối năm 2018 hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

 

Một số hình ảnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

        Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư đảng bộ nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ nữa nhiệm kỳ qua và trong trong sáu tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như trong lĩnh vực nông nghiệp việc đưa cây hàng hóa có năng suất chất lượng cao vào sản xuất vẫn còn hạn chế; việc tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành Chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương còn chung chung. Kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm. Vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DSKHHGĐ…..Trong nữa nhiệm kỳ còn lại và nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2018 cần tập trung một số nhiệm vụ sau: Chỉ đạo quyết liệt việc đưa cây trồng hàng hóa vào sản xuất thành vùng quy hoạch; Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng NTM như công trình trường Mầm Non, trường Tiểu học, sân vận động xã; Chỉ đạo các thôn tiến hành họp dân bàn và quyết định việc chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường giao thông đã xuống cấp, cải tạo rãnh thoát nước đảm bảo VSMT. Hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, AN tăng cường công tác phòng chống tội phạm. Tập trung việc chỉ đạo sáp nhập thôn; Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp HĐND xã đảm bảo theo luật định. Tăng cường chức năng giám sát của HĐND trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và chuẩn bị tốt một số điều kiện cho xã được công nhận NTM vào năm 2018.