BCĐ 35 huyện Hoằng Hóa: sơ kết hoạt động quý 1/2021

Đăng lúc: 14:44:03 24/04/2021 (GMT+7)

Sáng ngày 23/4/2021, Ban chỉ đạo 35 huyện Hoằng Hóa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động trong quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021. Đồng chí Đoàn Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 của huyện.

 1. toàn cảnh Hội nghị.JPG
toàn cảnh Hội nghị
2.Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc.JPG
Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng BCĐ 35 đã nhấn mạnh: Bám sát nhiệm vụ của BCĐ 35, các đồng chí trong BCĐ và đội ngũ tổ thư ký giúp việc cần tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý I, qua đó xác định phương hướng, nhiệm vụ trong quý II/2021 để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đã được phân công.
Theo báo cáo tại hội nghị: thực hiện Kế hoạch của BCĐ 35 cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2021, từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 35 của huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm trái chiều để các thế lực thù địch có thể lợi dụng kích động, lôi kéo, chống phá Đảng và nhà nước ta. Ban chỉ đạo cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thường xuyên nắm diễn biến tình hình địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong huyện. Cụ thể đã ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn. BCĐ 35 cấp huyện chỉ đạo bộ phận thường trực định hướng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ CTV trên không gian mạng.
Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, Cộng tác viên 35 của huyện đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.
3.Đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên BTV HU- Trưởng Ban Tuyên giáo- Phó trưởng BCĐ kết luận hội nghị.jpg
Đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên BTV HU- Trưởng Ban Tuyên giáo- Phó trưởng BCĐ kết luận hội nghị
 
Đề cập đến nhiệm vụ quý 2/2021, đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban tuyên giáo- Phó Trưởng BCĐ 35 của huyện nhấn mạnh: ngay thời điểm này, nhiệm vụ trọng tâm song song yêu cầu các thành viên BCĐ 35 huyện và tổ thư ký, giúp việc cũng như các phòng ngành cần tập trung là tuyên truyền cao điểm về Lễ hội du lịch biển Hải Tiến,  tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;  Ban chỉ đạo 35 huyện cần làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thực sự có hiệu quả. Chủ động, tích cực, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú bằng những nội dung cụ thể, sát thực; nâng cao nghiệp vụ của các thành viên BCĐ và tổ thư ký giúp việc thông qua tập huấn, nâng cao nghiệp vụ; UBMTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng các băn khoăn, bức xúc trong nhân dân, để nâng cao sức đề kháng, khả năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội./.
Minh Hiếu- Trung tâm VHTTTT& DL