Hoạt động của HĐND & UBND

Hoằng Trạch tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Bầu các chức danh HĐND, UBND xã.

Sáng ngày 30/6/2021, Hoằng Trạch long trọng tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Hoằng Hóa tổ chức kỳ họp thứ nhất, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026: Bầu các chức danh HĐND, UBND huyện.

Sáng 25/6/2021, tại trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện Hoằng Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện theo thẩm quyền.

Các xã vùng Đông Nam huyện sôi nổi ngày bầu cử

Có mặt tại cụm kinh tế xã hội số 4 của huyện gồm 9 xã: Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Trạch, Hoằng Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Châu, Hoằng Tân...có thể thấy một không khí náo nức, tươi vui và rạng ngời niềm tin vào cuộc bầu cử. Ai cũng hồ hởi cầm lá phiếu trên tay, cân nhắc lựa chọn những người có tài có đức đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.