Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa khai mạc huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2021.

Đăng lúc: 18:36:20 06/07/2021 (GMT+7)

 Ảnh 1. Toàn cảnh lễ khai mạc lớp huấn.jpg
Toàn cảnh lễ khai mạc lớp huấn
Trong thời gian 15 ngày huấn luyện, các đồng chí sĩ quan, hạ sĩ quan dự bị sẽ được nghiên cứu một số nội dung như: Tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, động tác Điều lệnh đội ngũ mới sữa đổi; phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; nội dung  tổ chức và phương pháp huấn luyện; các tính năng chủ yếu của một sô vũ khí, trang bị mới.
Ảnh 2. Trung tá Vũ Văn Thọ - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu khai mạc.jpg
Trung tá Vũ Văn Thọ - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu khai mạc
 
Phát biểu khai mạc, Trung tá Vũ Văn Thọ - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện yêu cầu: Đối với lực lượng dự bị động viên phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người quân nhân, sẵn sàng tham gia huấn luyện; tích cực học tập, rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt kỷ luật quân đội; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch Covid - 19... Đối với các đồng chí giáo viên: Cần thực hiện bài giảng đảm bảo nội dung, thời gian, ý định bài giảng; bám lớp, bám cán bộ để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.
Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỷ, chiến thuật cho đội ngũ cán bộ khung B thuộc Tiểu đoàn Dự bị động viên huyện, làm cơ sở để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.
Thế Khải – Trung tâm VHTTTT&DL