TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

Áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 ngày 15-9-2021.

Các xã Hoằng Trạch, Hoằng Phong thực hiện tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19

Để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, ngoài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền vừa qua, các xã Hoằng Trạch, Hoằng Phong đã thực hiện tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19 tại các trục đường chính trên địa bàn.